Püsimeigi Stuudio ilukooli reeglid

 1. Õppima võivad tulla kõik vähemalt 18-aastased õppurid.
 2. Koolituspäevadele mitteilmumisest palun teatada telefoni teel (+372 56681542)
 3. Põhjendamatu mitteilmumine ei ole lubatud.
 4. Õpingute katkestamise korral õppemaksu ei tagastata.
 5. Kui õpilane ei saa koolitusel osaleda, siis ei tagastata koolituse tasu ja koolituse pooleli jätmisel raha ei tagastata. Koolituse eest tasumine : lepingu sõlmimisel tasutakse 50% koolituse maksumusest ning ülejäänud 50% koolituse toimumise päeval. Juhul, kui pärast esimese osamakse tasumist otsustab  õpilane koolituse ära öelda, ei kuulu tasutud osamakse tagastamisele. Poolte kooskõlastamisel võib tasutud osamakset kasutada edaspidi teisel koolituse kursusel osalemiseks.
 6. Kui õpilane on koolituspäevadel osalenud, kuid ei tee eksameid kriteeriumitele (info koolituste õppekavade all), siis tunnistust ei väljastata ja raha ei kuulu tagastamisele. Kokkuleppel ja lisatasu eest on võimalus võtta koolituspäevi juurde ja sooritada eksamid uuesti.
 7. Püsimeigi Stuudiol on õigus koolitusi tühistada, kui minimaalne inimeste arv ei täitu. Sellisel juhul tagastatakse maksumus täies ulatuses.
 8. Vaidlused õpilase ja koolitaja vahel lahendab ilukooli direktriss Kristel Suvi, info@pysimeigistuudio.ee. Kui omavahel ei jõuta kokkuleppele, siis juba vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
 9. Arve tasumisel nõustub õpilane Püsimeigi Stuudio OÜ koolitustingimustega.
 10. Õppekavade kvaliteedi tagamine:
  • õppekavad on koostatud professionaalsete ja kogenud koolitajate poolt
  • õppekavasid koostades on lähtutud sellest, et koolitused sobiksid ka täiesti algajale, seetõttu on koolitused tehtud eriti põhjalikuks
  • õppekavasid koostades tuginetakse ilusalongide nõuetele iluteenindajatele
  • õppekavasid täiendatakse pidevalt vastavalt uuenenud nõuetele.
 11. Täiendkoolituse koolitaja kvaliteedi tagamine:
  • on läbinud täiendõppeid
  • on pikaajalise töökogemusega
  • koolitajatel on olemas kvaliteedi sertifikaadid
  • koolitajad töötavad igapäevaselt antud valdkonnas.
 12. Nõuded ja tingimused õppekeskonnale koolituste läbiviimisel:
  • Koolitustele on võimalik registreeruda e-maili ja telefoni teel
  • koolitus tagab toetava õppekeskonna
  • nädal enne koolitust saadetakse laiali vajalik info
  • õppeklassid on puhtad, valgusrikkad ning olemas on kõik vajalikud esemed
  • koolitusteks on ettevalmistatud konspektid ja stardikomplektid
  • koolitajad peavad ajakavast kinni ja tagavad ettenähtud pausid
  • tagame koolitusel üksikisikulise arengu.
 13. Tagasiside kogumise kord:
  • Tagasidet saavad õpilased jätta meie Facebook-i lehele.
  • Igale õpilasele saadetakse tagasiside jätmise vorm
  • Kogutud tagasiside võetakse arvesse koolituste arendamisel.
 14.  Koolituse lõpetamise tingimused:
  • Õpilane peab läbima kõik koolituse punktid ja osalema tundides 90% 

  • koolituse edukaks läbimiseks on vajalik teooriaeksam, suuline eksam ja modellil praktilise töö positiivne sooritamine

  • Püsimeigistuudio OÜ väljastab Õppijale tunnistuse koolitusel osalemise kohta, kui õpilane on läbinud 90% õppekavast ja sooritanud suulise, kirjaliku ja praktilise eksami.
 15. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord: 

Õpilane arvatakse koolituselt välja, kui ta avaldab ise selleks soovi või ei ilmu koolituse päevadel kohale. Õpilane arvatakse koolituselt välja arve tasumata jätmisel. Kõikide õpilaste juhtumeid vaadatakse üle individuaalselt. Õpilane arvatakse koolituselt välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse/tõendi väljastamist.

 

Kõikide koolituste eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga, küsi meilt pakkumist. 

Püsimeigi Stuudio OÜ

Registrikood: 11097149